Využití zařízení jako tiskárny

1. Instalace tiskárny
2. Nastavení vlastností v ovladačí tiskárny
3. Tisk dokumentu (schema)

1.Instalace tiskárny

A. Nejprve si stáhněte do libovolného adresáře z našich stránek soubor SafeQ Client  a soubor s ovladačem tiskárny podle verze Windows 32 bit nebo Windows 64 bit (kolika bitový ovladač si zjistíte ve vlastnostech Vašeho PC) a podle jazyka, který preferujete CZ nebo EN.

B. Vytvořte na disku adresář, pro instalaci souborů, např. C: adresář Satikos C:\Satikos.

C.  Stažené dva soubory( SafeQ Client a tiskový ovladač pro 32 nebo 64 bit)  rozbalte do složky C:\Satikos . Tyto soubory jsou zabaleny včetně podadresáře, takže budete mít strukturu těchto podadresářů například takto:
C:\Satikos\GE36C1PCL6Winx64_3200CS a C:\Satikos\SafeQ Client 1.26.
Další postup upravte podle umístění souborů.

D. Nejprve z adresáře SafeQ Client spusťte soubor Install.exe. SafeQ Client se instaluje automaticky a je přednastaven pro správnou funkci SATIKOS.

E. Po instalaci doporučujeme restart počítače, protože někdy dochází k tomu, že se tiskový port nenabídne v dalším kroku instalace nebo se neobjeví přihlašovací dialog při tisku.

F.  V dalším kroku přidáme tiskárnu a to jedním ze dvou následujících způsobů F.1 nebo F.2:
F.1 Pomocí průvodce Windows volbou „Start“ zvolte heslo „Zařízení a tiskárny“  a „Přidat tiskárnu“. (tento popis je pro Win 7)
F.2  Pokud v nabídce Start nemáte volbu „Zařízení a tiskárny“, musíte pokračovat přes volbu „Ovládací panely“ následně zvolit „Tiskárny“ a v horní části obrazovky zvolit heslo „Přidat tiskárnu“. (Vista, XP)

G. Pro instalaci tiskárny pokračujeme následovně:
- po spuštění hesla „Přidat tiskárnu“ pokračujeme volbou v otevřeném oknu „Místní tiskárnu“
- vybrat heslo „Použít stávající port“,
- u tohoto portu zvolit nabídku „SafeQ001 (SafeQ Secure Port)“,
- potvrdit klávesu „Další“.
- objeví se dotaz „Instalovat ovladač tiskárny“ zvolíte heslo „Z diskety…“,
- objeví se okno „Instalovat z diskety“ a Vy stiskněte klávesu „Procházet…“,
- pomocí volby „Procházet…“ vyberete adresář, kde máte umístěn rozbalený ovladač. (V našem vzorovém případě se jednalo o cestu umístění C:\Satikos\GE36C1PCL6Winx64_3200CS).
- označte nabízený soubor  s koncovkou xx.INF. V našem případě se jednalo o soubor KOAZ8JA_.INF
- zvolte otevření tohoto souboru a poté stiskněte tlačítko „OK“,
- objeví se v okně „Instalovat ovladač tiskárny“ nabízená tiskárna Generic 36C-1SeriesPCL,
- stiskněte tlačítko „Další“ a objeví se Vám okno „Zadat název tiskárny“. Do příslušné kolonky doporučujeme zadat název „Satikos“,
- stisknutím tlačítka „Další“ spustíte instalaci,
- v případě dotazu nastavte „Nesdílet tuto tiskárnu“ a stiskněte tlačítko „Další“,
- jakmile se Vám zobrazí následující okno „Tiskárna Satikos byla úspěšně dokončena“ ignorujte „Vytisknout zkušební stránku“ a stiskněte tlačítko „Dokončit“.

GRATULUJEME VÁM, právě jste si úspěšně nainstalovali tiskárnu SATIKOS pro Vaše použití. Tiskárna by se Vám měla zobrazit ve složce tiskáren – „START“ – „Ovládací panely“ – „Tiskárny“.

H. Po instalaci tiskárny do Vašeho PC, doporučujeme provést některé změny ve Vlastnostech tiskárny a to následujícím způsobem:
- zvolte na Vaší pracovní ploše OS Win vlevo dole ikonku „START“,
- najděte a potvrďte na rozbaleném menu heslo „Ovládací panely“,
- dvakrát klikněte na heslo „Tiskárny“,
- pravým tlačítkem myši klikněte na ikonku naší tiskárny, v našem případě označenou Satikos. Zobrazí se Vám volby této tiskárny, z nichž nejspodnější je „Vlastnosti“, (ve Win 7 se jedná o variantu, která je zobrazena v menu  jako „Vlastnosti tiskárny“)
- klikněte na tuto volbu „Vlastnosti“ levým tlačítkem myši a zobrazí se Vám okno s názvem „Satikos – vlastnosti“,
- v tomto okně zvolte záložku „Konfigurace“ v které provedete následující změny H.1 až H.5:

H.1
- potvrďte tlačítko „Získat nastavení…“
- zde odstraňte zatržítko „Auto“,
- potvrďte v tomto okně „OK“

H.2
- v pravé horní části záložky „konfigurace“ klikněte v tabulce „Možnosti zařízení“ na řádek „Model“,
- v tabulce „nastavení“ zvolte variantu „22C-1“. Toto označení modelu by se poté mělo přepsat v tabulce „Možnosti zařízení“,

H.3
- v tabulce „Možnosti zařízení“ kliknout na řádek „Jednotka zdroje papíru“,
- v tabulce „Nastavení“ vybrat variantu „LCT“

H.4
- stiskněte klávesu „Použít“ v záložce „Konfigurace“.

H.5
- v ovladači je vhodné mít správně nastavené zásobníky papíru pro tisk,
- stiskněte v záložce „Konfigurace“ volbu „nastavení zásobníku papíru…“
- klikněte na řádek „1. zásobník“, který nastavte takto:
- Velik.: A4
- Orientace: Na šířku
- Typ papíru: Obyčejný papír
- klikněte na řádek „2. zásobník“, který nastavte takto:
- Velik.: A3
- Orientace: Na šířku
- Typ papíru: Obyčejný papír
- klikněte na řádek „LCT“, který nastavte takto:
- Velik.: A4
- Orientace: Na výšku
- Typ papíru: Obyčejný papír
- stiskněte klávesu „OK“
- uvedené změny se Vám propíší do tabulky uvedené v „Konfiguraci“.
- můžete zavřít okno „Vlastnosti“ tiskárny Satikos.

Všechny kopírky umístěné na TUL jsou typově shodné a jsou průběžně doplňovány papírem takto:

  1. zásobník A4 na šířku, tento zásobník je umístěn nejvýše (papír A4 vystupuje ze stroje užší stranou, tj. 210 mm),
  2. zásobník A3, tento zásobník je umístěn uprostřed (vystupuje ze stroje užší stranou, tj. 297 mm),
  3. zásobník (LCT - velkokapacitní) A4 na výšku, tento zásobník je umístěn dole (papír A4 vystupuje ze stroje širší stranou, tj. 297 mm).

Rozměry formátů:
A4 – 297 x 210 mm,
A3 – 420 x 297 mm.

Pokud tyto volby neprovedete, můžete sice tisknout, ale nemůžete využít velkokapacitního zásobníku ani automatické volby zásobníku papíru k tisku, protože ovladač nemůže získat informace o nastavení kopírky ani zásobnících papíru. To omezení volby zdroje papíru je způsobeno tiskem přes řídící tiskový server SafeQ, který nemá tyto informace k dispozici. 

 

J. Pro snížení Vašich nákladů na tisk mějte přednastavený černobílý tisk. Tuto volbu si zajistíte následujícím způsobem:
- zvolte na Vaší pracovní ploše OS Win vlevo dole ikonku „START“,
- najděte a potvrďte na rozbaleném menu heslo „Ovládací panely“,
- dvakrát klikněte na heslo „Tiskárny“,
- pravým tlačítkem myši klikněte na ikonku naší tiskárny, v našem případě označenou Satikos. Zobrazí se Vám volby této tiskárny, z nichž nejspodnější je „Vlastnosti“,
- klikněte na tuto volbu „Vlastnosti“ levým tlačítkem myši a zobrazí se Vám okno s názvem „Satikos – vlastnosti“,
- v tomto okně zvolte záložku „Upřesnit“ v které potvrďte heslo „Výchozí vlastnosti…“,
- zobrazí se Vám nové okno tiskárny, kde zvolíte záložku „Kvalita“,
- klikněte na rozbalovací menu u hesla „Zvolit barvu“ přenastavte na „Stupně šedi“,
- pokud zvolíte v tomto menu „Automatická barva“ budou Vaše dokumenty vytištěny černobíle nebo plnobarevně, a to dle obsahu barvy ve Vaší tištěné předloze.
- stiskněte klávesu „Použít“ pro uložení změn v tiskovém ovladači,
- stiskněte klávesu „OK“ pro opuštění konfigurace ovladače.
- prosím zachovejte toto pořadí, jinak nemusí být uloženy Vaše změny v ovladači.

 

2. Nastavení vlastností v ovladači tiskárny

V předvolbách, na záložce Upořádání, máte k dispozici volbu Typ tisku, kde si můžete navolit jednostranný tisk, oboustranný tisk nebo tisk brožury. Tuto volbu je vhodnější provádět až před vlastním tiskem podle potřeby.
Předvolby tisku obsahují záložku Moje záložka, kterou si můžete upravit podle svých potřeb a umístit na ni volby, které často používáte.

 

3. Tisk dokumentu

Tisk pak probíhá zcela standardně. Tisknete na nainstalovanou tiskárnu a jediné co vás potká je přihlašovací obrazovka, aby se úloha mohla odeslat internetem na tiskový server.

Login: je kompletní označení Vaší ISIC karty včetně parametru „U“ (to pod čárovým kódem U0XXXXX) a heslo je defaultně nastavené na tu samou hodnotu (U0XXXXX).

 

 

Homepage |  Kontakty  
top_logo_absolut

© 2011 KASRO, spol. s r.o., 5. května 63/48, 460 01 Liberec E-mail: kasro@kasro.cz Telefon: +420 482 710 333